< Startsida

Besøkshistorikk
siste 30 dagar

Tysdag

Kl. 12-13 Kl. 13-14Under 20 personar Kl. 14-1540-60 personar Kl. 15-1640-60 personar Kl. 16-1740-60 personar Kl. 17-1840-60 personar Kl. 18-1920-40 personar Kl. 19-20

Onsdag

Kl. 12-13 Kl. 13-14Under 20 personar Kl. 14-1540-60 personar Kl. 15-1660-80 personar Kl. 16-1760-80 personar Kl. 17-1840-60 personar Kl. 18-19Under 20 personar Kl. 19-20

Torsdag

Kl. 12-13 Kl. 13-14 Kl. 14-1520-40 personar Kl. 15-1660-80 personar Kl. 16-1740-60 personar Kl. 17-1840-60 personar Kl. 18-1920-40 personar Kl. 19-20

Fredag

Kl. 12-13 Kl. 13-14 Kl. 14-1520-40 personar Kl. 15-1640-60 personar Kl. 16-1740-60 personar Kl. 17-1820-40 personar Kl. 18-19Under 20 personar Kl. 19-20

Laurdag

Kl. 12-1320-40 personar Kl. 13-1440-60 personar Kl. 14-1540-60 personar Kl. 15-1640-60 personar Kl. 16-1720-40 personar Kl. 17-18Under 20 personar Kl. 18-19 Kl. 19-20

Søndag

Kl. 12-1340-60 personar Kl. 13-1480-100 personar Kl. 14-1540-60 personar Kl. 15-1640-60 personar Kl. 16-1720-40 personar Kl. 17-18Under 20 personar Kl. 18-19 Kl. 19-20